Regulamin

Zobacz również

Menu

 

Regulamin

Zapisy na kurs oraz realizacja zajęć:

 1. Aby zapisać się na kurs należy skontaktować się z biurem szkoły i ustalić rodzaj wybranego kursu
 2. Oferta szkoły przedstawiona jest w cenniku, który znaleźć można pod adresem internetowym: http://tlschool.pl/cennik
 3. Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki i są one stałe. Wyjątek stanowi wykupienie kursu elastycznego. W przypadku zajęć w trybie elastycznym biuro ustala z uczniem termin pierwszych zajęć, a każde kolejne są ustalane indywidualnie z lektorem
 4. Czas godziny lekcyjnej wynosi 50 minut.
 5. Okres realizacji pakietów miesięcznych wynosi 4 tygodnie.
 6. Potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie wpłaty określonej kwoty na konto szkoły za pośrednictwem jednej z metod płatności przedstawionych pod adresem internetowym: http://tlschool.pl/platnosc

 

Spóźnienia, odwoływanie oraz zawieszanie zajęć:

 1. W przypadku gdy Uczeń spóźni się na lekcję Lektor jest zobowiązany poczekać 15 minut. Po upływie tego czasu lektor nie jest zobowiązany czekać dłużej a lekcję uznaje się za przeprowadzoną.
 2. W przypadku gdy Lektor spóźni się na lekcję należy zaczekać 15 minut. Czas opóźnienia w rozpoczęciu lekcji zostanie dodany do kolejnej lub lekcja będzie trwać 15 minut dłużej o ile będzie to możliwe.
 3. Zajęcia można odwołać kontaktując się mailowo bądź telefonicznie z danym lektorem bądź biurem szkoły do 24h przed planowaną lekcją. W przypadku niedotrzymania terminu lekcja zostanie uznana za przeprowadzoną.
 4. Uczeń w uzasadnionych przypadkach może zawiesić opłacony kurs na okres do 14 dni. Czas ten jest liczonyod ostatniej odbytej lekcji. Jeśli po tym okresie nie nastąpi wznowienie kursu przyjmuje się, że Uczeń z niego zrezygnował.
 5. PAKIET GRUPOWY:
  W przypadku pakietów grupowych nie ma możliwości zawieszania zajęć.

 

Zwroty i reklamacje:

 1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z kursu w dowolnym momencie jego trwania, szkoła jednak nie przewiduje zwrotów za opłacone godziny. 
 2. W przypadku zmiany jakości wykonywanych usług wynikających z winy szkoły (np. zmiana lektora), w razie rezygnacji z kursu w trakcie trwania pakietu Uczeń może starać się o zwrot wpłaconej na konto szkoły kwoty za niewykorzystane zajęcia.


Inne:

 1. Uczeń ma prawo do zmiany lektora.
 2. Uczeń polecający szkołę T&L Language School innej osobie otrzymuje 3 darmowe lekcje w przypadku gdy osoba ta zapisze się na kurs.
 3. Po odbyciu kursu trwającego minimum pięć miesięcy możliwe jest nieodpłatne otrzymanie dokumentu poświadczającego zdobyte umiejętności.


Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych jest Kazimierz Kucharski, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Kraszewskiego 28, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-321-48-56, REGON 122923240, telefon: 607-423-967, adres email: kucharski@tlschool.pl.
 2. T&L Language School przetwarza dane osobowe Ucznia podane przez niego w procesie rozpoczęcia współpracy (w tym adres konta poczty elektronicznej) w celu realizacji usługi i rozliczeń finansowych za te usługi (rachunki), w oparciu o treść niniejszego Regulaminu. Podanie ww. danych osobowych przez Ucznia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi.
 3. Dane osobowe Uczniów wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby T&L Language School w celu realizacji usług językowych. Żadne dane Uczniów szkoły T&L Language School nie zostaną udostępnione innym podmiotom w jakichkolwiek celach.
 4. Uczeń ma prawo do cofnięcia zgody na przechowywaie danych w każdym momencie. Uczeń ma również prawo żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Właścicielem serwisu jest Kazimierz Kucharski T&L Language School, ul. Kraszewskiego 28, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343214856, REGON: 122923240. Korzystanie z usług T&L Language School jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu, szkoła zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie kursanta, który w ciągu 14 dni może wnieść zastrzeżenia do wprowadzonych zmian. W razie braku porozumienia kursant może bez konsekwencji zrezygnować z kursu jeśli zmiany wpływają na cenę kursu bądź poniesione koszty.

Regulamin obowiązuje od 25.05.2018.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.

Umów się

Darmowa lekcja próbna

Zapraszam Cię na skorzystanie z darmowego spotkania próbnego podczas którego poznasz mnie i postaram się Ci pokazać, że nauka online może być dużo przyjemniejsza i przystępniejsza niż Ci się wydaje.
Zadzwoń +48 607 423 967
lub napisz biuro@tlschool.pl
dowiedz się więcej
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarkiX